Revizyon Rinoplasti Zor Mudur?

Daha önce bir veya birden fazla burun ameliyatı geçiren ve istenilen sonucun elde edilemediği durumlarda yapılan burun estetiği ameliyatına revizyon rinoplasti diyoruz. Farklı isimlendirmeler var: ikincil rinoplasti, sekonder rinoplasti gibi..

Genel olarak bu ameliyatların ilk ameliyattan daha zor olduğu kabul edilir. Çünkü yapısı değiştirilmiş ve başarılı olamamış bir burun iskeleti var, ona adapte olmuş bir cilt söz konusu ve ameliyata başladığınız zaman süprizlerle karşılaşmanız söz konusu.

Ama eğer burun estetiğine yeterli hazırlık yapılarak girilirse bu ameliyatların ilk ameliyatlardan farkı yok. Yeterli hazırlıktan kastım şu:

  • Problemler net ve somut olarak ortaya konulmalı
  • Beklentiler gerçekçi olmalı
  • Başta kıkırdak dokusu olmak üzere yeterli doku olmalı

Hastaların anlamakta en çok zorlandığı konu bu oluyor. Aslında konu çok basit. Biz burun ameliyatı sırasında doğala en yakın anatomiyi oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun için de başta kıkırdak dokusu olmak üzere bazı dokulara ihtiyacımız var. İlk ameliyatlarda bu kıkırdak rezervi “septum” denilen burun orta çatısında mevcut. Fakat revizyon ameliyatlarında buradaki kıkırdak dokusu bazen yetmiyor. Bu durumda ya hazır kıkırdak denilen kadavradan elde edilip çeşitli işlemlerden geçirelerek elde edilen biraz maliyetli ama güvenilir materyaller kullanılabilir veya vücudumuzda bulunan başka yerlerdeki kıkırdak dokulardan elde edilebilir. Kulak arkası bunun için bir alternatif. Ama ben kulak kıkırdağını pek kullanmıyorum. Çünkü yeterli olmuyor ve kıvrımlı yapısı nedeniyle kullanışlı da değil. Bir diğer seçenek meme çizgisi hizasından kaburgadan yaklaşık 3 cm’lik bir kıkırdak almak. Bu bence en güvenilir ve en kullanışlı yol.

Eğer yeterli hazırlık yapılarak bu ameliyatlara girilirse yapılan ameliyatın zorlukları minimuma inmiş oluyor.

Revizyon Rinoplasti Ameliyatlarındaki 3 Temel Unsur

1. Neden ikinci bir burun ameliyatı gereksinimi olur?

Estetik burun ameliyatlarının % 7-10’nunda istenmeyen bazı sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Bu operasyonların ardından ikinci bir revizyon burun estetiği ameliyatı kaçınılmaz hale gelebiliyor. Revizyon burun estetiği ameliyatlarında şekil bozukluğunun yanı sıra burundaki estetik ve fonksiyonel sorunlar da düzeltilebiliyor. Ancak revizyon burun estetiği ameliyatı için ilk ameliyattan en az 9 ay, hatta mümkünse 1 yıl geçmesi gerekiyor.

2. Daha önce burun ameliyatı geçirenlerde nasıl bir süreç izleniyor?

  • Ameliyat öncesi değerlendirme
  • Estetik değerlendirme
  • Fonksiyonel değerlendirme
  • Fotoğraf çekimi ve bilgisayar analizi

Revizyon rinoplastide de primer rinoplastideki gibi açık veya kapalı yaklaşımla yapılabilir.  Burada şunu baştan bilmek gerekir; açık ya da kapalı yaklaşım, ameliyat tekniği değil burnun kıkırdak ve kemik yapılarına ulaşmak için kullanılan yoldur.

Revizyon cerrahisi primer cerrahiden farklılıklar içerir. Doku planları sıklıkla daralmış, bizim için çok değerli olan kıkırdak ve kemik dokular aşırı veya asimetrik bir şekilde çıkarılmış ve iyileşme sırasındaki güçler zayıf veya zayıflatılmış kıkırdakları bükmüştür. Bu durum ameliyat esnasında daha dikkatli ve nazik çalışmayı gerektirir.Deri ve yumuşak doku revizyon rinoplastide çok önemlidir.

Revizyon rinoplastisinin başarısı; iyi gelişmiş muhakeme, yetenek, bilgi birikimi ve hepsinden önemlisi deneyime bağlıdır. Bu süreçte cerrahın çok iyi anatomi bilgisine sahip olması, cerrahi yaklaşımları iyi biliyor olması gerekir. Ayrıca cerrah istenmeyen zorluklar ve sonuçlar karşısında ne yapacağını bilmesi gerekir. Hastalar ameliyat sonrasında da uzun süre takip edilmelidir.

3. Revizyon burun ameliyatında burna nasıl şekil verilir?

Revizyon rinoplastide primer rinoplastiye göre daha yoğun bir inflamatuar doku cevabı olur. İnce derili hastalarda tüm çıkıntılı yapılar törpülenmeli, greftler düzgün şekilde inceltilmeli, gerekirse fasiya ile sarılarak kullanılmalıdır. Kalın deride ise burun ucunu stabil tutmak ve derinin ağırlığını taşıması için güçlü kıkırdaklara ihtiyaç vardır. Kalın derililerde şişlikler daha geç düzelir (lenfatik drenaj geç düzelir), bazen 2 yıl sürebilir.Ameliyat süresi burnun şekline ve yaklaşıma göre 30 dakika ile 4 saat arasında değişir. Minik rötüşler 30 dakikada yapılabilirken major revizyonlar ortalama 3-4 saat sürebilir. Revizyon rinoplastide çoğu zaman greft ihtiyacı olur. Daha önce ameliyat geçirildiği için burun septum kıkırdağı çoğu zaman kullanılmış veya yetersizdir. Bu durumda kulaktan veya ihtiyaca göre kaburgadan kıkırdak almak gerekebilir. Bu gibi durumda ameliyatın süresi daha da uzar. Ancak şunu unutmamak gerekir ki önemli olan ameliyatın süresi değil sonucudur!

Neden Revizyon Burun Ameliyatı Gerekli Olur?

Şunu çok rahat söyleyebilirim: yeni tekniklerle revizyon rinoplasti ihtiyacı azaldı.

Eskiden yapılan ameliyatlarda aşırı çıkarım söz konusuydu. Bunlar burun sırtının fazla oyuk, burun ucunun aşırı kalkık olduğu kendini belli eden ameliyatlar. Yine burun ucunun çimdiklenmiş gibi olduğu, asimetriler olan burun ucu problemleri de az değil.

Son zamanlarda yapılan ameliyatlarda bu problemler daha az. Fakat şimdi de fazla greft yani doku konulması veya dikişlerle burun ucunun fazla sıkılmasına bağlı problemler söz konusu.

En sık gördüğüm problemler arasında ; Kemik kemerin alınıp kıkırdağın alınmadığı burnun yandan bakıldığında papağan gagası gibi göründüğü, burun sırtının sivri kaldığı, burun ucunun asimetrik olduğu ameliyatlar var. Çoğunlukla da bunlar birlikte olabiliyor.

Revizyon Burun Ameliyatı İçin Kaburgadan Kıkırdak Alınması

Burun estetiğinde doğal anatomiye ve cerrahi dokulara saygılı davranıp yeniden bir şekillendirme yapıyoruz. İlk ameliyatta septum denilen orta çatıdaki kıkırdak dokusu bizim için yeterli olabiliyor. ama revizyon ameliyatlarda bu rezerv çoğunlukla yitirilmiş oluyor.

Vücudumuzun başka bir yerinden kıkırdak almak gerekiyor. Kulak arkasından bu kıkırdak alınabilir. Hastalar “kulağımızdan da olmayalım” diye yarı şaka yarı ciddi bir tepki gösteriyorlar. Bu işlem uygun kesilerle yapılırsa bu durum kulakta görülen bir deformiteye yol açmıyor. Ben kulak kıkırdağını kullanışlı bulmuyorum. Kıvrımlı ve düzensiz yapısı nedeniyle pek tercih etmiyorum.

Kaburgadan kıkırdak almak, istenilen iskelet yapıyı oluşturmak için çok kullanışlı. Sağ meme başının yaklaşık 5 cm altı hizasından yaklaşık 2-3 cm’lik bir kesi yapıyoruz. Bu daha sonra iz problemi oluşturmuyor. Burdan yaklaşık 3 cm çapında bir kıkırdak dokusu alıp bunu burun iskeletini oluşturmada kullanıyoruz.

İz kadınlarda bikini çizgisinin altında kalıyor. Uygun kapatıldığında haftalar – aylar sonra belli belirsiz bir iz kalıyor. Uygun teknik kullanıldığında ağrı da olmuyor.